IDG Ventures Vietnam’s Hanoi office relocation

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ IDG VENTURES VIETNAM MANAGEMENT COMPANY, INC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Speen Street, Framingham, MA 01701, Hoa Kỳ

Hiện có Văn phòng đại diện hoạt động tại Hà Nội, Việt Nam theo các thông tin dưới đây:

  1. Tên văn phòng đại diện: Văn Phòng Đại Diện IDG Ventures Vietnam Management Company, Inc. tại Hà Nội
  2. Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện: số 08/UBCK-GĐKVPĐDQLQ, cấp bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, ngày 11/06/2007
  3. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện hoạt động theo nội dung do pháp luật Việt Nam quy định
    1. 4. Trưởng Đại Diện:

Họ và tên: Trần Việt Đức

Quốc tịch: Việt Nam

Nay, xin thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam như sau:

Địa chỉ mới của Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam:

Tầng 4, tòa nhà V-Building, số 125-127 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện, ghi nhận địa chỉ mới của Văn phòng đại diện, đã được phê chuẩn theo Quyết định số 1012/QĐ-UBCK, bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cấp ngày 19/12/2014.