• IDG Blog
 • IDGVV Press Releases
 • Portfolio Company News
 • Press

Official Letter to Shareholders – VN

 

IDGVV 15 Limited
Số Chứng nhận Thành lập: 1426567956 Road Town, Tortola, British Virgin Islands
IDG Ventures Vietnam L.P.
Số Đăng ký Công ty: 39276021209 Orange Street, Wilmington,Delaware 19801, USA

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Kính gửi : Các cổ đông của Công Ty Cổ Phần VCCORP với thông tin liên lạc được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần VCCORP lập ngày 30/6/2018 (“Sổ Đăng Ký Cổ Đông”).

 

Kính gửi Quý cổ đông,

Về việc: Thông tin về những hành vi vi phạm về mặt quản lý doanh nghiệp của Công Ty Cổ Phần VCCORP (“VCC”).

Chúng tôi là Các Cổ Đông Của IDG theo Hợp Đồng Liên Doanh ngày 30/4/2012 (“HĐLD”) ký với VCC đồng thời là cổ đông hiện hữu nắm giữ 27,39% cổ phần phổ thông của VCC. Chúng tôi đã xác định những sai phạm nghiêm trọng của đội ngũ quản lý hiện tại đã làm tổn hại đến giá trị công ty và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Chúng tôi đang kêu gọi các cổ đông cùng khắc phục tình trạng quản trị doanh nghiệp không hiệu quả tại VCC, khôi phục cơ cấu doanh nghiệp minh bạch nhằm tối đa hóa giá trị của cổ đông và bảo vệ những nhân sự nòng cốt tại VCC.

 1. VCC đã gánh chịu những thiệt hại đáng kể về mặt kinh tế và danh tiếng
  • VCC đã chịu những tổn thất về mặt kinh tế do hoạt động đầu tư không hiệu quả

Theo thông cáo báo chí của VCC vào ngày 20 tháng 8 năm 2019[1], ông Tân cho biết VCC đã đầu tư 1.200 tỷ đồng vào Lotus. Theo báo cáo kiểm toán của VCC, công ty này do công ty mẹ của Lotus sở hữu 50% và góp vốn điều lệ 131 tỷ đồng. Lotus hiện đã hoàn toàn thất bại và chúng tôi không biết VCC đã lỗ bao nhiêu trong dự án mạo hiểm này.

Một ví dụ cụ thể cho xu hướng thua lỗ liên tục này là hạng mục Bizfly. Đội ngũ quản lý hiện tại vẫn tiếp tục đầu tư vào Bizfly dù dự án vốn đã thua lỗ kể từ khi ra mắt. Bizfly đang lỗ ít nhất 1 triệu USD/năm theo con số của ban lãnh đạo. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào cùng với định hướng rõ ràng về hạng mục này và khi nào kinh doanh có thể mang lại lợi nhuận.

Online game hiện đang lỗ và mất thị phần vào tay đối thủ cạnh tranh. Năm 2018, Sohagame đứng thứ 2, chỉ sau VNG trong top 10 nhà phát hành có số lượng server mở lớn nhất. Cũng trong năm 2018, SohaGame đứng vị trí số 1 trong top 10 nhà phát hành mobile game hàng đầu Việt Nam. Đến năm 2022, Sohagame không còn trong top 10. Một lần nữa, chúng tôi chưa được báo cáo về bất kỳ kế hoạch chiến lược nào để sửa chữa hạng mục game, mặc dù hoạt động này tiêu tốn một nguồn lực lớn từ công ty.

 • VCC vi phạm nhiều cam kết trong quá trình xử lý các công ty con

Vào năm 2020, VCC đã bán Dịch Vụ Thanh Toán Wepay hơn 11 triệu USD. Dịch vụ Thanh toán trực tuyến rất quan trọng đối với vận hành trò chơi và fintech đang là một xu hướng đầy triển vọng ở Việt Nam và toàn cầu, nhưng VCC đã quyết định thoái vốn khi chưa được lấy ý kiến ​​của HĐQT. Việc bán công ty đã không được sự chấp thuận của các cổ đông. Chúng tôi cũng chưa được báo cáo về kế hoạch sử dụng nguồn tiền bán công ty Wepay này.

Đội ngũ quản lý hiện tại đã chặn cuộc thảo luận của HĐQT về kế hoạch IPO hay chia cổ tức cho cổ đông, mặc dù lượng tiền mặt tại VCC đã lên tới 30 triệu USD trong thời gian gần đây. Chúng tôi chưa được báo cáo về bất kỳ chiến lược sử dụng vốn nào cho sự phát triển của công ty trong tương lai.

 • Vốn của VCC có dấu hiệu bị quản lý và sử dụng sai mục đích

Từ năm 2021 đến 2022, công ty đã tích lũy được một khoản tiền mặt lớn nhờ bán dịch vụ thanh toán và tăng lợi nhuận. Công ty không có khoản đầu tư nào lớn, đồng thời tiền mặt trên bảng cân đối kế toán của VCC giảm dần từ 30,2 triệu USD (Báo cáo tài chính 31/12/2021) xuống còn 25,4 triệu USD (30/06/202). Chúng tôi đã gửi câu hỏi này cho nhóm quản lý, nhưng không nhận được câu trả lời.

Ông Tân và ông Thắng đã tăng mức thu nhập của họ gấp 2,9 lần từ 4,9 tỷ đồng năm 2017 lên 14,2 tỷ đồng năm 2020, trong 5 năm tổng thu nhập của họ là 48,7 tỷ đồng. Chúng tôi không có hồ sơ về nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với những thay đổi lớn này.

Năm 2018, Ông Thắng và Ông Tân đã tự cấp  cho mình khoản vay tiền mặt của công ty tổng cộng 13,2 tỷ đồng. Trong đó, 12,5 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm không lãi suất và 688 triệu đồng kỳ hạn 1 năm lãi suất 9%. Không có bất kỳ nghị quyết HĐQT nào đối với việc phê duyệt các khoản vay này.

Một thiệt hại lớn khác với cổ đông, hồ sơ công ty cho thấy Ông Thắng và Ông Tân đã tự phát hành hơn 1.251.243 cổ phần chiếm hơn 15,83% vốn VCC. Căn cứ trên thư chào mua gần nhất trong năm 2022, những cổ phần trên trị giá 12 triệu USD. Chúng tôi không nhận được bất kỳ hồ sơ nào về việc trao cổ phần này cũng như việc phát hành cổ phần từ đội ngũ quản lý mặc dù IDG đã nhiều lần yêu cầu. Ban lãnh đạo VCC do ông Thắng làm Chủ tịch HĐQT đã phát hành cổ phần mới cho nhà đầu tư bên ngoài mà không thông qua các thủ tục hợp lệ từ các cổ đông hiện hữu. Chúng tôi sợ rằng cổ phần của chúng ta sẽ tiếp tục bị pha loãng trong tương lai nếu chúng ta không hành động.

Kế hoạch cấp khoản vay cá nhân cho nhân viên cũng đã được mở rộng mà không có bất kỳ sự chấp thuận nào từ HĐQT. Báo cáo cho thấy Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm là bà Nguyễn Bích Minh có khoản vay của công ty trị giá 2,5 tỷ đồng. Điều này thể hiện rõ sự vi phạm Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, sự thiếu minh bạch của Ban Kiểm Soát.

 1. VCC cần nghiêm túc cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp để chấm dứt tình trạng quản lý yếu kém và tư lợi của các lãnh đạo cấp cao gây thiệt hại cho công ty, người lao động và cổ đông.

2.1.       Hội Đồng Quản Trị của VCC không có đủ số thành viên bắt buộc

HĐQT hiện tại có 04 ghế, IDG có 2 ghế, còn lại là ông Thắng và ông Tân. Với việc ông Thắng là Chủ tịch HĐQT và ông Tân là TGĐ, thực tế là ông Thắng và ông Tân đã có thể vô hiệu hóa HĐQT và nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đối với VCC. Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến ​​kết quả của mức độ quyền lực này tại một công ty công nghệ luôn dẫn đến thiệt hại cho giá trị của cổ đông như Wework, FTX…

Theo Điều 15.2 Điều Lệ của VCC lập ngày 08/02/2018 (“Điều Lệ”), Hội Đồng Quản Trị của VCC (“HĐQT”) sẽ gồm sáu thành viên. Trong khi đó, HĐQT hiện tại chỉ có bốn thành viên, cụ thể là Ông Vương Vũ Thắng, Ông Nguyễn Thế Tân, Ông Trần Việt Đức và Ông Đinh Toàn Thắng. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của Ông Vương Vũ Thắng và Ông Nguyễn Thế Tân đã quá 5 năm, tính đến hiện tại, Ông Vương Vũ Thắng và Ông Nguyễn Thế Tân vẫn  chưa được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tái bổ nhiệm làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026.

2.2.       VCC không có một Ban Kiểm Soát theo quy định

Theo Điều 169 Luật Doanh Nghiệp 2020, và Điều 17.1 Điều Lệ, VCC phải lập một Ban Kiểm Soát độc lập bao gồm các cá nhân không phải là người lao động thuộc VCC. Thành viên Ban Kiểm Soát hiện tại gồm Bà Nguyễn Bích Minh, Ông Đặng Ngọc Long và Ông Phạm Lê Tuấn là những người lao động thuộc VCC và điều này vi phạm Điều Lệ và Luật Doanh Nghiệp.

Trưởng BKS đương nhiệm là bà Nguyễn Bích Minh đã được Ông Thắng và Ông Tân cấp khoản vay cá nhân thì rõ ràng bà không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình.

2.3.       Ban lãnh đạo của VCC cản trở sự tham gia của các cổ đông

Kể từ năm 2018, đặc biệt là trong năm 2021 và 2022, IDG đã nhiều lần tham gia thảo luận mang tính xây dựng với ông Thắng và ông Tân nhằm cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp của VCC, đồng thời xây dựng các chiến lược kinh doanh rõ ràng, hiệu quả để VCC ngày càng phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nhận được sự từ chối và im lặng từ đội ngũ quản lý.

 1. Ông Vương Vũ Thắng và ông Nguyễn Thế Tân trì hoãn, cản trở việc tiếp cận thông tin của cổ đông như biên bản họp ĐHĐCĐ mặc dù IDG đã nhiều lần yêu cầu dựa trên quyền của cổ đông được quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.
 2. Ông Vương Vũ Thắng và ông Nguyễn Thế Tân không tiến hành ĐHĐCĐ định kỳ từ năm 2018 đến tháng 11/2022 là vi phạm khoản 2 Điều 14 Điều lệ và Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020.
 3. Ông Vương Vũ Thắng và ông Nguyễn Thế Tân đã sử dụng phiếu bầu không hợp lệ và phương pháp kiểm phiếu không hợp lệ để thông qua nghị quyết phát hành cổ phần riêng lẻ cho ông Vương Vũ Thắng, vi phạm Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014.
 4. Ông Vương Vũ Thắng và ông Nguyễn Thế Tân cho cán bộ công nhân viên của VCC (trong đó có ông Thắng và ông Tân) vay hơn 50.000 USD mà không được ĐHĐCĐ thông qua là trái với Điều 14.5.b.(ix) của Điều lệ.
 5. Ông Vương Vũ Thắng và ông Nguyễn Thế Tân đã từ chối và trì hoãn việc cổ đông IDG chuyển đổi cổ phần ưu đãi hoàn lại loại A thành cổ phần phổ thông theo quy định tại Điều lệ và JVA dù IDG đã nhiều lần đề nghị. Mặc dù cổ phần cuối cùng đã được chuyển đổi, nhưng sự chậm trễ đáng kể đã gây ra thiệt hại kinh tế cho các Cổ đông của IDG với tư cách là cổ đông của VCC điều này cũng thể hiện sự coi thường nghiêm trọng đối với quyền của cổ đông của lãnh đạo VCC.
 6. IDG kêu gọi các cổ đông cùng hành động

3.1.       Chúng tôi, bằng thư này, hy vọng rằng các cổ đông sẽ cùng nhau hỗ trợ và có trách nhiệm kiện toàn cơ cấu quản lý của VCC, bao gồm:

 1. lập ra một HĐQT và Ban Kiểm Soát đúng quy định để xoá bỏ mọi mâu thuẫn về lợi ích đang tồn tại trong ban lãnh đạo của VCC và nâng cao năng lực của HĐQT để phù hợp chuẩn quốc tế;
 2. thuê đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành Kiểm toán Tuân thủ, rà soát các chi phí, khoản vay, công nợ, đầu tư từ năm 2015-2022 để đánh giá hiệu quả quản lý đầu tư và chi phí; và
 3. triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trước 30/12 để giải quyết mọi vi phạm được đề cập ở trên.

3.2.       Với tư cách là cổ đông lớn nhất của VCC, IDG có trách nhiệm ngăn chặn những sai phạm trong công tác quản lý điều hành của ban lãnh đạo VCC. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành các thủ tục khởi kiện lãnh đạo VCC và những cá nhân liên quan trong việc thực hiện các sai phạm nêu trên tại tòa Việt Nam và tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế. Chúng tôi thông báo tới Quý cổ đông được biết, nếu các cổ đông cảm thấy quyền lợi của mình đang bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3.3.       Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tới những cổ đông có quyền đề cử thành viên vào HĐQT và nắm quyền tiếp cận thông tin mật của VCC nhưng từ chối thi hành quyền đó vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi tin rằng việc Quý cổ đông không hành động được coi là một hành vi vi phạm các cam kết trong hợp đồng trước đó của Quý cổ đông, đó là minh chứng cho sự thiếu thiện chí, hợp tác, và chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Trong một số hệ thống tư pháp nhất định, các cổ đông sử dụng các đặc quyền phục vụ cho lợi ích kinh tế của riêng mình sẽ phải có nghĩa vụ đối với các cổ đông khác có ít quyền hơn và vì thế việc không hành động sẽ khiến cho họ phải chịu các trách nhiệm về mặt pháp lý và đạo đức.

3.4.       Chúng tôi thông tin đến Quý cổ đông để Quý cổ đông có thể nắm được cơ chế quản lý doanh nghiệp lỏng lẻo hiện tại để có những động thái xa hơn.

3.5.       Chúng tôi đã từng gửi công văn tới các cổ đông theo địa chỉ được ghi nhận trong phần thông tin liên lạc Sổ Đăng Ký Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần VCCORP lập ngày 30/6/2018. Tuy nhiên, các thông tin tới thời điểm này chưa được cập nhật nên có một số công văn IDG gửi cho cổ đông đã bị trả về. Vì lý do này, chúng tôi bắt buộc phải cập nhật những thông tin trên qua các phương tiện truyền thông đại chúng như một cách thức để thông báo và liên hệ với các cổ đông.

Trân trọng,

Thay mặt và đại diện cho IDGVV 15 Limited IDG Ventures Vietnam L.P.

 

 

_______________________

Trần Việt Đức – Người Đại Diện